עזרה טכנית

t (2)
t (1)

● תוכנית מכונה, (CAD או ) כאשר דנים בפתרון.
● פתרונות ציוד מפורטים.
● ציור פריסת מכונה, לאחר קבלת הפקדה ותוך חודש אחד.
● ציור פריסה יסופק תוך חודש לאחר הפעלת החוזה.
● מדריך הפעלה, הוראות תחזוקה ושימון.
● הוראות התקנה.
● תוכניות חשמל.
● רשימת חלקי חילוף מומלצת.
● תכנות PLC.
● תיעוד רכיבים סטנדרטיים.